POLECAMY
Bon Turystyczny Spływ Dunajcem Harmonogram wycieczek Subwencja

Usługi Przewodnickie

Jesteś zainteresowany wynajęciem przewodnika po Szczawnicy lub okolicach? Zadzwoń do nas...pomożemy ustalić program zwiedzania. Nasi przewodnicy posiadają ważne i aktualne uprawnienia do świadczenia usług przewodnickich na terenie Beskidów oraz niezbędne doświadczenie praktyczne w prowadzeniu wycieczek pieszych i autokarowych. Świadczymy usługi przewodnickie na najwyższym poziomie!

ZAMÓW PRZEWODNIKA
formularz zamówienia »

 

WARUNKI REZERWACJI i ŚWIADCZENIA USŁUGI:

1. Grupa turystyczna obsługiwana przez jednego przewodnika nie może być liczniejsza niż 50 osób.

2. Wartość usługi przewodnickiej w języku polskim wynosi odpowiednio:

  • do 2 godzin 330 zł (zwiedzanie Szczawnicy)
  • do 4 godzin 440 zł
  • do 8 godzin 520 zł
  • do 8 godzin 550 zł górska np. Trzy Korony lub Sokolica
  • do 8 godzin 620 zł (tj. Słowacja lub Sokolica + Trzy Korony)
  • każda następna rozpoczęta godzina to + 70zł

3. W przypadku konieczności dojazdu przewodnika do spotkania z grupą lub po jej zakończeniu naliczane zostaną koszty dojazdu przewodnika (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

4. W przypadku zamówienia usługi przewodnickiej wymagana jest wcześniejszej przedpłata w wysokości 50% przelewem na konto w terminie 7 dni przed rozpoczęciem usługi. Płatność pozostałej kwoty odbywa się w dniu realizacji zamówienia gotówką u przewodnika, w biurze PCT lub przelewem w terminie 7 dni od otrzymania przez zamawiającego rachunku lub faktury za usługę.

5. Odwołanie zamówienia należy zgłosić drogą elektroniczną (e-mail: biuropct@op.pl) lub telefonicznie (18 262 23 32 lub 602 612 585) najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji zamówienia.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia bez odwołania zamówienia w określonym wyżej terminie (pkt. 5) Zamawiającemu nie przysługuje zwrot przedpłaty.

7. Za zamówioną i nie odwołaną usługę Zamawiający zobowiązuje się wnieść bez sprzeciwu pełną opłatę obejmującą zamówione usługi.

8. Odpowiedzialność za uczestników wycieczki w czasie trwania usługi ponosi Zamawiający.

9. Za usługę wystawiany jest paragon lub faktura Vat-marża.

10. W przypadku kiedy usługa przewodnicka jest realizowana na obszarze Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców itd. , każdy uczestnik wycieczki winien posiadać: odpowiedni strój turystyczny, wygodne obuwie turystyczne (na płaskiej podeszwie, obejmujące kostkę), okrycie przeciwdeszczowe (peleryna lub kurtka). Ponadto opiekun grupy powinien posiadać apteczkę zawierającą podstawowe medykamenty.

11. Złożenie zamówienia na usługę przewodnicką oznacza akceptację przez Zamawiającego postanowień warunków rezerwacji i świadczenia usługi i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Pienińskie Centrum Turystyki danych osobowych dla celów związanych z realizacją usługi.

12. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm) i Kodeks Cywilny.

13. Wszelkie spory rozstrzygane polubownie lub w innym przypadku w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu.

 


 do_gory